Családok visszajelzései a temetéseket követően"Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, amiért édesanyánk temetésén gondolataink megfogalmazásában és tolmácsolásában nagy segítségünkre volt. Előadásmódja és egész lénye hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap ne nyomasztó, fekete gondolatként, hanem megnyugvást, békességet adó emlékként kísérjen minket életünkben. Kívánjuk, hogy sok-sok búcsúzó ember érezze ugyanezt az Ön segítsége által." (1999.április - M.A.)"Az Ön által ígért könyvet megkaptam, és nagyon köszönöm! Remélem, segít a könyv elolvasása a fájdalmam enyhítésében. Lehet, hogy a sors rendezte így, hogy a kolléganőm férjének a temetésén is találkoztunk, talán ezek a gondolatok enyhülést, megnyugvást hoznak a bánatomban." (2000. szeptember - G.F-né)"Egész családunk nevében köszönöm, hogy megkönnyítette számunkra a gyász nehéz perceit" (2001. szeptember - G-né B.K.)"Szeretnénk köszönetet mondani 2002. december 20-án elmondott rendkívül megható, de mégsem pátosszal telt búcsúztató beszédéért, amivel nagyon nagy segítségünkre volt fájdalmunk elviselésében. Köszönettel : B.Gy-né""Kedves Klára ! Meghálálhatatlan az, ahogyan a gyászolót felemelkedni segíti a vigasz felé a bánat mélységéből. Hálás köszönetem: B.M.""...szeretnék köszönetet mondani szeretett nagynéném R.M-né temetése alkalmával végzett színvonalas munkájukért, a szertartásért ... Külön hálás vagyok Nagy Klára kedves hangjáért, szépen összeállított, megható szavaiért." (2005. július - C.B.)"Tisztelt Holecz Kegyeleti Szolgálat ! Furcsa dolog egy temetéssel kapcsolatban azt a kifejezést használni, hogy gratulálok, de én mégis ezt teszem. Személyes, emberi köszönetemet fejezem ki valamennyiüknek azért, ahogyan 2004 november 18-án eltemették M. Gy. barátunkat Ipolytarnócon. Mivel római katolikus vallású településünkön ritka a polgári szertartás, a gyászoló minden mozzanatra fokozottabban figyel. A külsőségek, a búcsúztató, a zene, a lélekharang zúgása egyszerre volt bensőséges, szomorúan megható és kegyelet-teljes. Önök szép példát adva bebizonyították nekünk, hogy vallási hovatartozás hiányában is lehet,- illetve csakis ilyen méltóságteljesen szabad az elhunytat eltemetni. Ipolytarnóc, 2004. nov.19. Sz.T. - polgármester""Tisztelt Hölgyem! Ezúton szeretnék munkatársuknak, Nagy Klárának édesanyám temetésén elmondott beszédéért köszönetet mondani. Egy temetésre nem nagyon szokták azt mondani, hogy bensőséges, de ez a beszéd mégiscsak azzá tette. Meglepően sokan jöttek oda hozzám, hogy közöljék velem: nagyon megható, kedves és terjengősségtől mentes megemlékezést hallottak. Kérem, adják át Nagy Klárának őszinte köszönetemet!" 2006. nov. 23. B.Á."Hálásan köszönöm, hogy fájdalmunkat enyhítette meleg szavú búcsúztató beszédével. Kívánok családom nevében is hosszú életet és sok örömet! Tisztelettel : T.S-né - 2007. február""Engedje meg, hogy legőszintébb köszönetemet fejezzem ki férjem búcsúztatójával kapcsolatban. ...környezetem egybehangzóan a legjobb véleményt fogalmazta meg, hogy Ön ezt a szép, de szomorú foglalkozást a hivatás szintjére emelte mindazzal, amit elmondott, ahogy azt elmondta - stílusában, empátia-készségében. Nem volt sem több sem kevesebb, mint ami szükséges ahhoz, hogy a szerettét gyászoló úgy érezze, megadta a végtisztességet az elveszített kedvesnek. Fogadja ismételt köszönetemet és nagyra becsülésemet! Tisztelettel: H.M-né 2007. december""Köszönöm a családtagjaim, rokonaink, barátaink, ismerőseink nevében is mindazt, amit Ön és kollégái tettek szerettünk búcsúztatásáért, ami minden részletében azonos volt azzal, amit Önök vállaltak. Egyszóval: méltó volt az elhunyt életútjához, személyiségéhez. A szertartás után sokan elmondták: ilyen bensőséges; az elhunyt életútját a résztvevők személyes emlékeivel együtt felelevenítő, így a végső búcsúzást mindannyiunk számára személyessé is tevő polgári temetésen még nem vettek részt. Több idős barátunk, rokonunk azzal köszönt el: szeretné, ha tőle is ilyen szertartáson vennének majd végső búcsút. Klárika búcsúztatásának ékköve volt egy idézett vers, aminek a szövegét többen kérték tőlem. ...kívánok Önnek, szeretteinek, kollégáinak egészséggel, családi örömökkel és humánus szakmai tevékenységük méltó elismerésével megajándékozó Új esztendőt ! Mindnyájunk nevében : F.R. 2008. január""Kedves Klári ! Szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Olyan szép visszajelzéseket kaptam (pontosabban Ön kapta ezeket), amiket muszáj továbbítanom, erősítendő a munkájában. ? A gyönyörű hangja, a személyisége, a finom, kultúrált fogalmazása, a mondanivalója emelte édesanyám búcsúztatásának hangulatát. Az ismerősök, rokonok - akikkel beszéltem - mind úgy fogalmaztak, hogy méltó módon búcsúztattuk Őt. Ezt pedig elsősorban Önnek köszönhetem. Talán nem illik temetésre azt mondani, hogy szép volt. De ez gyönyörű volt ; bensőséges, családias - és ha nem azt érezném, amit érzek - valóban segítene a megnyugvásban. Még egyszer köszönöm! Szeretettel: A."Kedves Klára! Szeretném megköszönni a család nevében sógorom, B.J. temetésén mondott rendkívül szép búcsúztatóját. Kivétel nélkül minden családtagnak nagyon tetszett a beszéd. Ez azért is fontos, mert attól tartottunk, hogy az idősebbek hiányolni fogják az egyházi temetést. Beszédében olyan szép gondolatokat vetett fel, és annyira jól sikerült az én szövegemet integrálni, hogy mindenki meghatódott és a legnagyobb elismeréssel szólt az Ön búcsúztatójáról. Még egyszer köszönöm, hogy ebben a nehéz órában mellettünk állt, gondolatainkat formába öntötte. Üdvözlettel: S. I. SalgótarjánKedves Klára! Köszönöm szépen a tegnap reggeli, Farkasréti temetésen mondott megemlékezését. Mondhatom a nehéz pillanatok ellenére mindazok, akik részt vettünk a búcsúztatón egy véleményen voltunk. Az Ön letisztult, érzelem teljes mégis minden felesleges pátosztól mentes beszéde, magasztossá és egyúttal feledhetetlenné tették a búcsúzás megrázó pillanatát az egész gyászoló család számára. Még egyszer köszönök mindent: M. K.Kedves Klára! Szeretném megköszönni a tegnap délelőtti megemlékezést! Számomra és családom számára is megnyugtatóak voltak szavai, és szépek voltak a gondolatai. Köszönöm az Édesanyámhoz méltó búcsúztatóját. Nagyon Boldog és Sikeres Új Esztendőt kívánok Önnek és kedves Családjának. Üdvözlettel: S. Gy.Tisztelt Hölgy Szeretnék köszönetet mondani magam és családom nevében a mai napon S. Gy. temetésén megtartott búcsúztatásáért. Szívhez szóló búcsúztatója nagy elismerést váltott ki családomból. Kívánok Önnek sok sikert az életében. Tisztelettel és köszönettel: F. T.Kedves Klára! Szeptember 11- én Salgótarjánban búcsúztatta Édesanyámat, M. Z-né, nyugalmazott óvodavezetőt. Szeretném megköszönni, hogy nem dagasztva, pátosszal, hanem az elengedést segítő, nagyon emberi hangon búcsúzatta Őt. Hálás vagyok érte! Sokakkal beszéltem és mindenki elismerését tudom tolmácsolni. Ez a búcsúztatás méltó volt az Ő személyiségéhez! Még egyszer KÖSZÖNÖM! Üdvözlettel: Fné K. E.